กระดาษทรายน้ำ

Showing all 8 results

 • กระดาษทรายน้ำ # 100

  15.00฿

  1. เหมาะสำหรับทั้งงานขัดเปียกและขัดแห้ง เนื้อกระดาษทรายมีความยืดหยุ่นสูงและนุ่มมากเม็ดทรายคุณภาพสูง
  2. เหมาะกับงานขัดโลหะทั่วไป อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนเตรื่องจักรกล เครื่องมือที่มีความแม่นยำ และวัสดุอื่นๆ
  3. เบอร์ #100

  Quick View
 • กระดาษทรายน้ำ # 1000

  15.00฿

  1. เหมาะสำหรับทั้งงานขัดเปียกและขัดแห้ง เนื้อกระดาษทรายมีความยืดหยุ่นสูงและนุ่มมากเม็ดทรายคุณภาพสูง
  2. เหมาะกับงานขัดโลหะทั่วไป อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนเตรื่องจักรกล เครื่องมือที่มีความแม่นยำ และวัสดุอื่นๆ
  3. เบอร์ #1000

  Quick View
 • กระดาษทรายน้ำ # 120

  15.00฿

  1. เหมาะสำหรับทั้งงานขัดเปียกและขัดแห้ง เนื้อกระดาษทรายมีความยืดหยุ่นสูงและนุ่มมากเม็ดทรายคุณภาพสูง
  2. เหมาะกับงานขัดโลหะทั่วไป อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนเตรื่องจักรกล เครื่องมือที่มีความแม่นยำ และวัสดุอื่นๆ
  3. เบอร์ #120

  Quick View
 • กระดาษทรายน้ำ # 240

  15.00฿

  1. เหมาะสำหรับทั้งงานขัดเปียกและขัดแห้ง เนื้อกระดาษทรายมีความยืดหยุ่นสูงและนุ่มมากเม็ดทรายคุณภาพสูง
  2. เหมาะกับงานขัดโลหะทั่วไป อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนเตรื่องจักรกล เครื่องมือที่มีความแม่นยำ และวัสดุอื่นๆ
  3. เบอร์ #240

  Quick View
 • กระดาษทรายน้ำ # 320

  15.00฿

  1. เหมาะสำหรับทั้งงานขัดเปียกและขัดแห้ง เนื้อกระดาษทรายมีความยืดหยุ่นสูงและนุ่มมากเม็ดทรายคุณภาพสูง
  2. เหมาะกับงานขัดโลหะทั่วไป อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนเตรื่องจักรกล เครื่องมือที่มีความแม่นยำ และวัสดุอื่นๆ
  3. เบอร์ #320

  Quick View
 • กระดาษทรายน้ำ # 600

  15.00฿

  1. เหมาะสำหรับทั้งงานขัดเปียกและขัดแห้ง เนื้อกระดาษทรายมีความยืดหยุ่นสูงและนุ่มมากเม็ดทรายคุณภาพสูง
  2. เหมาะกับงานขัดโลหะทั่วไป อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนเตรื่องจักรกล เครื่องมือที่มีความแม่นยำ และวัสดุอื่นๆ
  3. เบอร์ #600

  Quick View
 • กระดาษทรายน้ำ # 80

  15.00฿

  1. เหมาะสำหรับทั้งงานขัดเปียกและขัดแห้ง เนื้อกระดาษทรายมีความยืดหยุ่นสูงและนุ่มมากเม็ดทรายคุณภาพสูง
  2. เหมาะกับงานขัดโลหะทั่วไป อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนเตรื่องจักรกล เครื่องมือที่มีความแม่นยำ และวัสดุอื่นๆ
  3. เบอร์ #80

  Quick View
X