lerdvanich2015

ดอกสว่านเจาะปูน ใบตัด ใบตัดโลมา เลิศวาณิชย์2015

OUR PRODUCTS

OUR PRODUCTS

ดอกเจาะปูน ผลิตจากเหล็กไฮสปีดสตีล คุณภาพดี แข็งแรง
หัวเจาะปูน ออกแบบพิเศษ เป็น 4 แฉก
ออกแบบให้เจาะง่าย ไม่ลื่นไหล แม่นยำ
สามารถเจาะตัดเหล็กเส้นโครงสร้างในผนังกำแพงได้

ดอกสว่านเจาะปูน ใบตัด ใบตัดโลมา เลิศวาณิชย์201
ดอกสว่านเจาะปูน ใบตัด ใบตัดโลมา เลิศวาณิชย์2015
ดอกสว่านเจาะปูน ใบตัด ใบตัดโลมา เลิศวาณิชย์2015
ดอกสว่านเจาะปูน ใบตัด ใบตัดโลมา เลิศวาณิชย์2015
ดอกสว่านเจาะปูน ใบตัด ใบตัดโลมา เลิศวาณิชย์2015